Liga Ekologických Alternativ

O nás Ekodomy Ekofarmy Obnovitelné zdroje Obchod
  portál občanského sdružení Liga Ekologických Alternativ
ZPĚT
FULTEXTOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ
POSLAT STRÁNKU ZNÁMÝM
VPŘEDBedřichov v Jizerských horách:
Energeticky úsporná "roubenka"

ukázka z CD EKODOMY II - energeticky chytré bydlení

V roce 2003 byla s poměrně neobvyklým zadáním a s více než zajímavým výsledkem kompletně přestavěna roubenka v Bedřichově v Jizerských horách. Šlo o to skloubit ráz staré chalupy s nejnovějšími poznatky nízkoenergetického stavění.


Komfort
pro rodinu i hosty

Horskou chalupu z půlky 19. století noví majitelé koupili v únoru 2003. Původně dům chtěli jen opravit, nad obnaženou konstrukcí jim ale bylo jasné, že objekt musí demolovat a nahradit novostavbou. Její projekt měl však maximálně zachovat ráz původní roubenky. Dům rozdělili na tři sekce - třetina byla určena k bydlení rodiny, další dvě třetiny připadly dvěma apartmánům pro hosty. I proto byla část k bydlení orientována na jihovýchod až jihozápad, z apartmánů je naopak vidět na přiléhající sjezdovku.
Dům má tvar T, s obytným podkrovím, se střechou o sklonu 50°. Přesazení stropních trámů umožnilo zvětšit podkroví na velikost odpovídající přízemí.
Fasáda domu byla rozdělena na dvě části - ta s bytem majitelů je zvnějšku zpracována ve stylu původního roubení, zbytek domu byl obložen dřevěnými prkny na svislo, tzv. peřením. Dojmu původní stavby tak majitelé dosáhli. Podtrhli ho ještě lomenicemi zdobenými řezbou, s dvojitým přesazením. Aby zdobení bylo opravdu v duchu místní tradice, prostudovali ho na více než padesáti domech v okolí. Stejně citlivě přistupovali i ke zdobení, tvaru i velikosti oken.
Vzhledem ke zdejším tuhým zimám, kdy tu bývají silné větry i přes dva metry sněhu, se do bytu vstupuje přes dvojitou zábranu - zádveří a předsíň. Obytným centrem "chalupy" je samozřejmě světnice (6,2 x 6,2 m) s kuchyňským koutem. Z ní lze jít přes pracovnu balkónovými dveřmi na venkovní dřevěnou terasu, ideální pro letní pobyt. Dřevěné schodiště světnici spojuje s podkrovím, které se člení na intimní zónu (koupelna a ložnice je propojená šatnou) a na velký dětský pokoj s vlastní koupelnou. Podkroví je otevřeno až do hřebene, s optickým rozdělením hambalky. V prostoru nad dětskou koupelnou je po žebříku přístupné ležení, ideální pro dětské hry.
Uspořádání na pozemku ctí soukromí majitelů i hostů - dům má tří zcela samostatné vchody z různých stran, na odvrácené strany jsou umístěna i venkovní letní sezení.


Řádný "kabát" budovy
Dům je skeletovou dřevostavbou. Na základové desce byla vztyčena nosná konstrukce z hranolů 120 x 120 mm. Osmimetrové stropní trámy jsou výrazně přesazeny, aby šlo zvětšit podkroví a přesah střechy chránil i vstupní schodiště.
Uvnitř nosné konstrukce je vrstva minerální rohože o 120 mm, k ní je zvnitřku přisazena další vrstva tloušťky 110 + 50 mm.
Následuje parotěsná zábrana, instalační dutina (pro rozvody elektro) a sádrokartonová vnitřní stěna. Vně izolace je difúzní folie, odvětrávaná vzduchová dutina a "falešné roubení" z fošen.
Okna jsou tradiční špaletová, vyrobená na míru. Rozšiřují se o 15° směrem do interiéru, což lépe osvětluje vnitřní prostor, aniž by utrpěl tradiční vnější vzhled domu. Vnější křídlo je zasklené jednoduše, vnitřní dvojsklem. Zatěsnění oken byla věnována zvláštní péče. A vyplatila se - při venkovní teplotě -10 °C a vnitřní 20 °C byla vnitřní strana oken teplá 18 až 18,5 °C.
V zájmu maximální těsnosti objektu byl důraz kladen i na pečlivé provedení parotěsné zábrany. Největším problémem bylo utěsnění prostupů stropních trámů, hambalků a napojení parotěsné zábrany na okenní špalety.


Důraz na vytápění s větráním
Dům je na dvě odlišné části rozdělen i z hlediska vytápění - v bytě je teplovzdušné se zpětným získáváním tepla, apartmány vzhledem k pouze občasnému využití vytápí obvyklá teplovodní tělesa.
Volba teplovzdušného systému pro byt se ukázala jako velmi šťastná. V interiérech nejsou žádné viditelné radiátory (pouze malé podlahové vyústky), vzduchotechnický systém pomáhá rozvádět teplo od kachlových kamen do všech zbývajících místností bytu, v bytě je trvale udržován "čerstvý" vzduch, účinná rekuperace výrazně snižuje náklady na ohřev vzduchu, systém zároveň dokonale řeší i odvětrání koupelen a WC.
Zdrojem tepla jsou dřevokotel o výkonu 25 kW a dvě integrované akumulační nádrže typu IZT s vestavěnými elektrickými patronami o celkovém příkonu 18 kW.
První nádrž na 950 litrů je určena pro byt a menší apartmán, druhá s objemem 625 l je pro větší apartmán. Zásobníky jsou zdrojem teplé vody pro ohřev vzduchu v teplovzdušné větrací jednotce DUPLEX RD a současně jako zdroj teplé vody pro radiátory.
Volba dvou nádrží zmíněného objemu měla své důvody: s větší akumulací lze lépe využít výkon dřevokotle a teplá voda v pěti koupelnách může být především v zimní sezóně vyžadována současně.
V zásobnících se totiž navíc průtokově ohřívá teplá užitková voda - děje se tak ve spirálně stočené měděné trubce s velkým povrchem. Množství teplé vody tak není omezeno, resp. je omezeno tepelnou kapacitou obou nádrží. Toto řešení se velmi osvědčilo, v letním období se udržuje teplota v nádržích na cca 45 °C, v zimním při extrémních venkovních teplotách pod -20 °C
a plném obsazení (cca 25 osob) se teplota zvyšuje na pouhých 70 °C, aniž by někdy došlo k nedostatku teplé vody.
Rozvod tepla v obytné části řeší právě dvouzónová větrací teplovzdušná vytápěcí jednotkou DUPLEX RD. Vzduch přivádí do světnice, pracovny a pokoje v množství podle vypočtené tepelné ztráty jednotlivých místností. Odpadní vzduch se odsává z koupelen, záchodů a kuchyně. Tento vzduch odevzdává teplo v rekuperačním výměníku a je vyveden mimo objekt. Čerstvý vzduch nasávaný na fasádě je předehříván v rekuperačním výměníku s účinností přibližně 70 % a po smíchání se vzduchem uvnitř je dohříván na požadovanou teplotu a veden do místností plochými podlahovými kanály a vyústkami. Cirkulační vzduch se odvádí jednak v nejvyšším místě pod střechou, jednak je odsávací mřížka umístěna i v blízkosti kachlových kamen ve světnici. Při topení v těchto kamnech je tak zajištěn rozvod tepla od kamen cirkulačním vzduchem do všech ostatních místností bytu.


Zimy daly za pravdu
A sečteno, podtrženo? Nevšední "roubenka" je kompromisem mezi snahou docílit co nejmenší energetickou spotřebu a zároveň udržet podobu horské chalupy. V mnoha ohledech se záměr podařil - například u oken a konstrukce stěn s falešným roubením. Problematickým místem z hlediska tepelných mostů však nutně zůstaly průchody stropních trámů stěnou.
Přestavený dům má již za sebou dvě zimy. Majitelé zde dlouhodobě monitorují vlastností teplovzdušného systému, vč. koncentrace CO2 a VOC. Měření spotřeby elektřiny potvrdilo očekávání - při plném provozu za venkovní teploty -15 °C, kdy v domě bylo na 25 osob, byla její celková denní spotřeba
(vč. vytápění a přípravy TUV) nižší než 80 kWh.
Roční spotřeba tepla na vytápění pak vychází na výborných 28,5 kWh na metr čtvereční vytápěné plochy za rok, což jednoznačně a pro mnohé překvapivě řadí "roubenku" mezi nízkoenergetické domy.dle textu Daniela Morávka zpracoval
Karel Merhaut
lea@ecn.cz
INSPIRUJTE SE UKÁZKAMI Z CD EKODOMY II.

obsahová
mapa CD

Na návštěvě
u praděda


Pionýři
jménem
Cepheus


Ekosídliště
nebývalé
komplexnosti


Energeticky
úsporná
"roubenka"


objednat CD
Ekodomy II.

! přes 200 grafických obrazovek, 650 obrazků, téměř 2 hodiny videa !
ZPĚT
FULTEXTOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ
POSLAT STRÁNKU ZNÁMÝM
VPŘED
Liga
Ekologických
Alternativ
Bezručova 605, 276 01 Mělník
606 453 892, 723 573 738
lea@ecn.cz, lea2@ecn.cz


  portál LEA - Obnovitelné zdroje© Liga Ekologických Alternativ  
O nás Ekodomy Ekofarmy Obnovitelné zdroje Obchod