Liga Ekologických Alternativ

O nás Ekodomy Ekofarmy Obnovitelné zdroje Obchod
  portál občanského sdružení Liga Ekologických Alternativ
ZPĚT
FULTEXTOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ
POSLAT STRÁNKU ZNÁMÝM
VPŘEDRakousko, Feldkirch:
Na zastávce u praděda

ukázka z CD EKODOMY II - energeticky chytré bydlení

Titulek svádí k článku o zdvořilostní návštěvě zarostlého starce, ale skutečnost je jiná. Tomuto pradědovi není ještě deset let a přesto svým inovativním pojetím věcí již proslul ve světě. Jde o Caldohaus, první pasivní dům v Rakousku a pravděpodobně i v Evropě. O dynamice nového stavebního trendu svědčí fakt, že v roce 2010 chtějí mít Rakušané téměř každou třetí novostavbu pojatu jako pasivní dům. K tomuto cíli (či zbožnému přání?) je cesta patrně dlouhá, nikoliv však nemožná. Jak se v ten čas budou pasivní domy lišit od svého prapředka v roce 2005 přesně říci neumíme. Tím spíše ale může být k porovnání odlišností a tedy i směru vývoje cenný pohled do kolébky pasivních domů, kde si Caldohaus již v polovině devadesátých let postavil designer Martin Caldonazzi.


Inspirací plachetnice
Dům dokončil již v roce 1996 a rok na to zde otevřel i svůj ateliér. Je grafik a návrhář a s jeho výtvory se také můžeme setkat v oblasti ochrany životního prostředí.
Dům projektoval jeho bratr Richard. Ideu postavit první pasivní dům popisují bratři takto: "Na začátku byl sen - mít komfortní, moderní dům s náklady na energie na úrovni plachetnice." Ekologické stavební materiály, obnovitelné suroviny (např. nepálená hlína pro vnitřní zdi, užití neopracovaného dřeva při vnitřní konstrukci…), regionální řemeslníci, úspory za energii a vysoké pohodlí - to vše bylo přáním investora při stavbě. Horní patro rodinného domu bylo vyčleněno pro bydlení, přízemí je odděleno - tam se pracuje. Důležitým faktorem pro majitele byl při výběru pozemku kromě jižní orientace i výhled na hory, ze kterých čerpá inspiraci pro své nápady.


Technické míry pionýra
Jelikož jde o rakouskou premiéru pasivního domu, který byl vzorem pro četné následovníky, stojí za zastavení i jeho technický popis.
Patrový Caldohaus má užitnou plochu cca 180 metrů čtverečních. Objekt se nachází na jihozápadně orientovaném svahu u obce Feldkirch ve spolkové zemi Vorarlberg v nadmořské výšce 750 m.
Na slovíčko s Martinem Caldonazzim,
majitelem prvního pasivního domu
Energetický koncept domu je založen na minimalizaci ztrát velmi dobrou izolací a pasivních solárních ziscích jižní prosklené stěny. Ty se akumulují do vnitřní zdi z nepálených cihel. Nelze opomenout energetické zisky ze solárních kolektorů. Roční potřeba tepla byla spočítána na 9 kWh na metr čtvereční vytápěné plochy.
Z konstrukčního hlediska je Caldohaus masivní stavbou se spojovacím izolačním systémem U vnějších zdí bylo na cihlovou stěnu o 18 cm přilepeno 35 cm korkové izolace. Na jižní straně se nachází hrázděná konstrukce s předsazenou skleněnou fasádou a začleněnými kolektory. Pro střechu majitel zvolil prefabrikáty se 40 cm izolační celulózy. Veškeré vnitřní zdi jsou z cihel z nepálené hlíny. Okna jsou trojitě zasklena a okenní dutiny vyplňuje plyn Xenon, který vyniká izolačními vlastnostmi.
K dodávkám tepla potřebného k vytápění slouží mechanický systém větrání s rekuperací tepla přes deskový výměník s účinnosti 90 %. Zemní výměník slouží v zimě k předehřívání (v létě k ochlazování) přiváděného vzduchu, kolektory jsou uloženy ve třech větvích přímo pod domem. Čerstvý vzduch se dohřívá přes solární zásobník o 3 000 litrech, a to v tepelném výměníku systému voda-vzduch. O krytí potřeby teplé užitkové vody se starají sluneční kolektory s absorpční plochou 17 m? a stratifikační zásobník na 500 litrů. Vodu může v nouzi dohřát i elektrokotel, ale solární systém to zvládá z nevídaných 80 %.
Stavební náklady činily 19 500 šilinků na metr čtvereční vytápěné plochy. Sluší se dodat, že na inovativní projekt majitel získal dotaci od Mezinárodní energetické agentury a samozřejmě i od příslušné spolkové země.


Závěr po letech: kvalitnější život!
Majitel je se svým unikátem spokojen i po téměř deseti letech bezproblémového provozu. Dal to najevo na prvním setkání obyvatelů pasivních domů, které se konalo 5. března 2005 při veletrhu "Energiesparmesse" ve Welsu. Martin Caldonazzi zde pronesl sice krátký, ale za to velmi přesvědčivý projev. Z něho si lze půjčit i pointu: "Pasivní dům zvýšil kvalitu mého života. A s penězi, které šetřím na vytápění, si naše rodina jednoduše prodlužuje dovolenou..."Podle zahraničních materiálu zpracoval

Jiří Dvořák
lea2@ecn.cz


INSPIRUJTE SE UKÁZKAMI Z CD EKODOMY II.

obsahová
mapa CD

Na návštěvě
u praděda


Pionýři
jménem
Cepheus


Ekosídliště
nebývalé
komplexnosti


Energeticky
úsporná
"roubenka"


objednat CD
Ekodomy II.

! přes 200 grafických obrazovek, 650 obrazků, téměř 2 hodiny videa !
ZPĚT
FULTEXTOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ
POSLAT STRÁNKU ZNÁMÝM
VPŘED
Liga
Ekologických
Alternativ
Bezručova 605, 276 01 Mělník
606 453 892, 723 573 738
lea@ecn.cz, lea2@ecn.cz


  portál LEA - Obnovitelné zdroje© Liga Ekologických Alternativ  
O nás Ekodomy Ekofarmy Obnovitelné zdroje Obchod