CD projekty v praxiTOPlist větrná elektrárna na Hostýně


VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA NA HOSTÝNĚ

Větrná elektrárna na Hostýně. Foto: Břetislav Koč

Základní údaje:

Větrná elektrárna VESTAS V27 - 225 kW je instalována jižně od Bystřice pod Hostýnem, na vedlejším vrcholu hory Hostýn, vedle rozhledny, v nadmořské výšce 735 m. Lokalita vykazuje velmi příznivou roční průměrnou rychlost větru 5,9 m.s-1.
Podle větrné mapy ČR je rychlost větru ve výšce 10 metrů 5,0 m.s-1 a 6,3 m.s-1 ve výšce 40 m. Vítr je však bržděn drsností povrchu (stromy, rozhledna, svahy hory, překážky v okolí). Jmenovitého výkonu 225 kW dosahuje elektrárna při rychlosti větru 14,4 m.s-1. Výška stožáru 30 m, rotor se 3 listy délky 27 m má osu ve výšce 31,5 m nad terénem.
Elektrárna je vybavena generátorem Siemens 225 kW/400 A/50 Hz. Celková hmotnost zařízení je 22,8 tun.
Stavba byla v přípravné fázi předmětem diskusí a střetů s orgány a aktivisty ochrany přírody, a to až na úrovni ministerstev.
Celková investice činila 11 mil. Kč.

Elektrárna byla postavena v dubnu 1994. Investorem a provozovatelem elektrárny je Matice Svatohostýnská. Zařízení dodává energii pro vytápění známé baziliky na Sv. Hostýně a dalších tří budov v areálu s celkovou roční potřebou 300 MWh. Předpoklad roční výroby elektrické energie činí pro tuto lokalitu a typ elektrárny podle výrobce 465 MWh, skutečná produkce se pohybuje mezi 300 až 400 MWh za rok. V listopadu 1999 ale elektrárna např.vyrobila 65 MWh elektrické energie. Energie slouží především církevnímu areálu na Sv. Hostýně, přebytky byly prodávány do sítě za 0,97 Kč.kWh-1. Místo spotřeby elektrické energie nebo připojení zdroje k síti je vzdáleno od elektrárny asi 500 metrů.
Provoz elektrárny je nepřetržitý, v závislosti na okamžitých větrných podmínkách, řízený počítačem podle údajů z čidel. Počítač spouští chod elektrárny (při rychlosti větru od 3,5 m.s-1), nastavuje rotor proti větru, řídí nastavení listů rotoru, připojuje elektrárnu k síti, diagnostikuje stav systémů elektrárny a případně chod elektrárny brzdí a zastavuje.
Elektrárna částečně nahradila vytápění objektů elektrickými tělesy a kotelnou, jejíž roční spotřeba byla 440 tun uhlí. Největší úsporu přineslo provozovateli právě omezení odběrů elektřiny ze sítě pro vytápění.text a foto: Břetislav Koč
bretislav.koc@agroweb.cz
CD projekty v praxivětrná elektrárna na Hostýně
JDI NA PŘEDCHOZÍ STRÁNKU ZOBRAZ MAPU CD JDI NA DALŠÍ STRÁNKUÚVOD K ENERGETICKÝM ALTERNATIVÁM ENERGIE SLUNCE ENERGIE BIOMASY ENERGIE VĚTRU ENERGIE VODY ENERGIE PROSTŘEDÍ (TEPELNÁ ČERPADLA) KOMBINOVANÁ VÝROBA ELEKTŘINY A TEPLA (KOGENERACE) ÚSPORY ENERGIE OSTATNÍ ENERGETICKÉ ALTERNATIVYJDI NA PŘEDCHOZÍ STRÁNKU ZOBRAZ MAPU CD JDI NA DALŠÍ STRÁNKU